Опаковане на стоки и товари

Опитът на Brain for Business Ltd. и модерните и екологични материали, с които разполага фирмата, правят всяко опаковане на товари изключително бързо и ефективно. Ние ще намерим оптималното опаковъчно решение според формата на стоката и нейните специални условия за съхранение. Типа транспорт или складиране, които ѝ предстоят също нямат значение – можем да предложим ефективни решения.

Заедно с Вас ще изработим методи за ефективно опаковане дори и на най-нестандартните стоки! Услугите ни са на Ваше разположение също и за малки товари и единични продукти.

Brain for Business Ltd. има дългогодишен опит, подкрепен със задълбочено ноу-хау и съвременно техническо оборудване, с което опаковането на товари да отговори на всички изисквания за транспорт по суша, въздух и море. На уменията и на нашия екип се доверяват едни от най-големите и утвърдени производители в България.

Brain for Business Ltd. може да опакова всякакъв тип стоки и продукти – от малки и ценни картини през разнообразно по вид и функция оборудване, дори и с температурен режим, до индустриални машини с размери над 6 м и тегло повече от 4 тона.

 

Разгледайте наши избрани изпълнени проекти в галерията

 

Опаковане на стоки и товари за морски транспорт
Опаковане на стоки и товари за въздушен транспорт
Опаковане на стоки и товари за сухопътен транспорт
Опаковане на маломерни товари
Специализирано опаковане на товари

Готови сме да отговорим на Вашите въпроси.