Продукти за защита от статично напрежение

Твърди опаковки и кутии
Облекла и лични защитни средства
Гъвкави опаковки и опаковъчни материали
Организация на работна среда
Измервателни, йонизиращи и други уреди

Електростатичното напрежение (ESD) нанася щети, които не са видими с просто око. За това предпазните мерки са изключително важни.

Предлагаме пълна гама от материали и продукти на нашите партньори от EUROSTAT, които осигуряват защита за устройства, чувствителни към статично електричество. Те предпазват продукта, в случай че статичните разряди възникнат въпреки взетите мерки. Всички предлагани материали и продукти осигуряват цялостни решения и отговарят на предизвикателствата при защита от електростатично напрежение (ESD) и замърсяване от фини частици по време на производствени процеси и транспортиране на готови продукти и стоки.

Чрез тази гама материали и цялостни решения Brain 4 Business може да бъде ексклузивен доставчик на всеки производител на промишлени стоки, които са чувствителни към електростатични вредни фактори.

Какво представляват електростатичните разряди?

Всички материали са изградени от атоми. Всеки атом е съставен от положителен заряд, заобиколен от множество отрицателно заредени електрони. В състояние на покой, положителният заряд на ядрото е равен на сбора от отрицателните заряди на електроните, които го обикалят. Тогава зарядът остава неутрален. Явлението статично електричество възниква, когато две повърхности са в контакт една с друга и след това бъдат разделени. В този момент може да протече обмяна на електрони между двете повърхности. Тогава електроните се раздвижват, което създава заряд на повърхността на двата материала.

Тази обмяна на електрони между електропроводими материали (и изкуствени такива) може да възникне внезапно, създавайки електростатичен разряд, който води до необратими щети, особено за електрическите компоненти. С цел да се избегнат подобни щети е важно да се въведат превантивни мерки, които да премахнат всички източници на статично електричество (ESD). Това ще предотврати електростатичните разряди.

Проводими материали

Позволяват бърз разряд в земята, който може да има същия ефект, като електростатичен разряд. Те осигуряват връзката със земята, но не намаляват потока на енергия, обменена по време на разряда.

Съпротивлението на заземяването е по-малко от
Rg < 1 x 104 Ω

Разсейващи материали

Позволяват по-бавен разряд от носителя на заряда към земята, намалявайки риска от щети.

Съпротивлението на заземяването е между
104 < Rg < 1 x 1011 Ω

Изолиращи материали

Не предлагат заземяване на електростатичните заряди.

Липсва заземяване на електростатичните заряди
Rg > 1 x 1011 Ω

Готови сме да отговорим на Вашите въпроси.