Продукти за защита при транспорт и съхранение

Етикети за продукти и товари
AIRBOY-MICRO надуваеми уплътнители
SHOCKWATCH индикатори
PROPABLANK надуваеми транспортни възглавници
PROPAFILL стабилизатор за палетизирани товари
PROPAFLEX предпазни листове
PROPAFIX универсални ъглови протектори
PROPASHEET екологични плъзгащи листове
Пирамида Do Not Stack/ Не поставяй отгоре