TREKVIEW индикатор

trekview_imgУстройствата TrekView са преносими записвачи, които следят и запазват данни за температурата и влажността на продуктите по време на съхранение. Събраната информация може да бъде използвана за анализ на условията във външната среда под формата на графика или таблица. Функциите за докладване предоставят ключова информация относно външните условия, което позволява изготвяне на документация по време на пренасяне и транспорт. TrekView е изключително полезен при съставянето на оценка на превозвачите, климата, на който са били изложени стоките по време на пътуването и ефективността на термоизолацията, използвана в транспортните средства. С TrekView можете да следите температурата и нивото на влажност, за да оцените надеждността на контейнера използван за транспортиране на даден продукт и да създадете точни правила и мерки за предотвратяване на щети по време на транспорт.

Предимства:

  • намалява щетите върху продуктите и загубата по време на транспорт, пренос и съхранение;
  • предпазва качеството и цялостта на продуктите;
  • поощрява спазването на температурните изисквания за съхранение и пренос на стоките;
  • осигурява спазването на изискванията за здраве и безопасност;
  • дава ясна информация за отговорността по време на целия процес;
  • идентифицира възможните проблеми с качеството на продуктите преди да бъдат изпратени на крайния потребител;
  • предпазва срещу/намалява гаранционните искове;
  • определя проблемни моменти при съхранението и транспортирането на стоките;
  • позволява контрол на енергийните разходи;

повишава удовлетвореността на клиентите и дава видимо маркетингово предимство.

Повече информация може да намерите в TRECKVIEW брошура.