TILTWATCH XTR и TILTWATCH PLUS индикатори

TiltWatch XTR и TiltWatch Plus са надеждни и икономични решения, които предотвратяват повредите на стоки по време на транспорт.

129TiltWatch XTR
Този индикатор се оцветява в червено ако продуктът, към който е прикрепен се наклони или преобърне, но остава незасегнат от движения, причинени от нормално пренасяне или излитане на самолети.

TiltWatch Plus
Този индикатор позволява проследяване на 360°, обозначавайки точния ъгъл на накланяне на стоките и сигнализирайки за пълното им преобръщане. Tiltwatch Plus имас ъщо и придружаващ етикет, който може да бъде попълнен с информация, относно максималния допустим ъгъл на накланяне, който не трябва да бъде превишаван, за да не се повредят стоките.

Основни приложения

  • търговски уреди;
  • системи в сървърни шкафове
  • телекомуникационна техника
  • компресори
  • индустриални батерии
  • контейнери с опасни стоки
  • електронни шкафове
  • автомобилни части и много други.

Повече информация може да намерите в TILTWATCH брошура и в Инструкция за поставяне.

  126 TiltWatch TiltwatchPlus