SHOCKWATCH 2 индикатори

Индикаторите ShockWatch 2 се използват еднократно и определят дали товарът е изпускан по време на транспорт или съхранение. Индикаторите са защитени срещу подправяне, лесни са за поставяне по време на подготовка на товарите, като при настъпване на зловредно въздействие над определена граница на чувствителност се оцветяват в ярко червен цвят. Всеки ShockWatch 2 индикатор има уникален номер за проследяване.

Повече информация може да намерите в SHOCKWATCH 2 брошура и в Инструкция за поставяне.

Приложение

Енергетика и комунални услуги
Битова електроника
Хардуерни компютърни системи
Авиация и отбрана
Мебели и аксесоари
Логистика, транспорт и съхранение

 

Опаковане
Индустриално оборудване
Телекомуникации
Медицински устройства и консумативи
Битова и офис техника
Металургия

 

Стъкларска промишленост
Отопление, вентилация и климатизация
Автомобилни части
Производство
Научно и професионално оборудване

Отличителни свойства

✓ Лесни за поставяне при подготовка на товара
✓ Защитени срещу подправяне
✓ Притежават серийни номера за проследяване

Спецификация

Диапазон на чувствителност: 5G - 75G
Продължителност: 0.5 – 50 мс
Толеранс: ±15%
Работна температура: -25C до 80C
Срок на годност: 2 години при съхранение в среда със средна температура и налягане (20°C, 1 АТМ)
Размери: 42.93 х 42.93 х 6.35 мм

Индикаторите ShockWatch 2 се предлагат със седем различни нива на чувствителност, обозначени със седем различни цвята.

table-3-shockwatch2

Аксесоари

Сигнален стикер

Стикерът се поставя директно върху товарителницата, като служи за предупреждение на превозвача и получателя, че товарът се следи за неправилно извършвани действия спрямо него.

Сигнална самозалепваща лента

ShockWatch опаковъчната лента осигурява допълнително визуално предупреждение за употреба на индикатори за въздействие и напомня, че товарът изисква подходящи манипулационни действия.

Придружаващ етикет

Етикетът предупреждава визуално, че товарът се следи чрез индикатори за въздействие и съдържа инструкции какви действия да бъдат предприети при неправилно боравене с него.