SHOCKLOG индикатор

ShockLog записвачите на удари и външни условия следят и докладват за ударите, вибрациите и метеорологичните условия, изпитани от конструкции, съоражения и оборудване по време на транспорт, съхранение и експлоатация. Те записват посоката, величината и продължителността на удърната сила.

schocklog_imgБлагодарение на теренно изпитаната технология на пиезоелектрическия триосен акселерометър, ShockLog предоставя пълна и надеждна информация. Записващите устройства ShockLog спомагат за избягването, проследяването и намаляването на щети и са налични в три варианта.

Основни приложения: офшорни петролни платформи и оборудване, строителни конструкции и фундаменти, складове, опаковане, пакетиране и превозни средства в сферата на доставките, лазери, ракети и сателити, силови трансформатори, ядрени материали, биомедицински материали, вятърни турбини и много други.

Повече информация може да намерите в SHOCKLOG брошура.