SHOCKWATCH индикатори

През 1976 г., ShockWatch разработва един прост, но иновативен начин за наблюдение при манипулирането и транспорта на чувствителни компютърни компоненти. Целта е да се предотвратят евентуални повреди. ShockWatch индикатори – силно чувствителни на влияние сензори, вградени в етикет, прикрепен директно към пратката. Предотвратяването на повреди води и до намаляване на разходите при транспорт и съхранение.

 

SHOCKWATCH 2 индикатори
TILTWATCH XTR и TILTWATCH PLUS индикатори
MAG 2000 индикатор
COLDMARK и WARMMARK индикатори за температура
TIMESTRIP индикатори за температура
G-VIEW индикатор
SHOCKLOG индикатор
TREKVIEW индикатор