PROPASHEET екологични плъзгащи листове

PROPASHEET е подложка за приплъзване на товари произведена от Compact Fiber. Тя е печелившото решение за намаляване на обемите, теглото и, съответно, цената на всички дейности по изпращане, съхранение и пренасяне на стоки.

propasheetPROPASHEET струва 4-5 пъти по-малко от традиционните палети и е устойчива, лека и компактна. Благодарение на тези свои характеристики, с PROPASHEET можете да оползотворите пространството в транспортните средства максимално добре, да намалите транспортните разходи и да оптимизирате инвентара:

500 листа PROPASHEET заемат същото място, като 30 палети!

PROPASHEET може да бъде използвана като алтернатива на дървените палети, което отстранява обичайните проблеми, свързани с тях, като стърчащи пирони, блокирани входове, продукти, които не се побират добре и дефектна конструкция. По този начин биват елиминирани също и основните причини за оплаквания от щети.

Повече информация може да намерите в PROPASHEET брошура.