Организация на работна среда

Партньорите ни от EUROSTAT предлагат широка гама продукти и консумативи за производствени помещения и складове, за да се избегнат щети от електростатичен разряд. Тези защитени пространства се наричат зони за защита от електростатичен разряд (ЗЗЕР).

Необходимо оборудване за защита на производствено помещение
 • Работна маса;
 • Стол, тапициран с плат или винил (винилът е за чисти помещения);
 • Подложка за маса;
 • Каишка за китка/шнур;
 • Универсален терминал, който да заземи каишката за китка, по възможност посредством заземител, разположен под работната маса;
 • Заземяваща плоскост, която да осигури защита на цялата система;
 • Настолен йонизатор.

Принципно е препоръчително всички непроводими (изолиращи) или излъчващи над 5000 волта/метър или над 125 волта/инч предмети да се държат на 30 см от чувствителни вериги. Такива предмети са: бутилки вода, офисни консумативи, които създават електростатични разряди, изолиращи опаковки и др. Това важи също за съдържащите целулоза (хартия, дърво, картон и др.) изделия с ниска хигрометрия (<40%).

Облекло

Като важен фактор в генерирането на електростатичен разряд, целият персонал трябва да носи подходящо облекло, което намалява риска от генериране. Разсейващите лабораторни престилки са задължителни. Те не трябва да бъдат покрити с каквито и да е изолиращи елементи (воали, значки и баджове, защитни жилетки, дълга коса и др.) и трябва да покриват ръкавите на оператора.

Подови настилки

Подът на ЗЗЕР трябва да бъде разсейващ и е нужен, за да заземява оператора. Той трябва да бъде екипиран с каишка/шнур и подходящи обувки. Подът в ЗЗЕР изисква специално почистване, с цел да се избегнат рискове от изолиране на неговите свойства. Например, трябва да избягвате почистващи продукти, съдържащи восъци и силикони.

Обозначаване на зоната за защита от електростатичен разряд (ЗЗЕР)

Важно е да се разграничат и обозначат местата, където се намират работните маси с подходящи отличителни знаци на стените и пода:

 • Лепенки за под (за обозначаване на работните места) или ограничителни стойки;
 • Знаци на входовете и изходите на ЗЗЕР;
 • Уред със способността да изпробва каишки за китки и/или обувки трябва да бъде инсталиран на входовете на всяка ЗЗЕР. Операторите трябва да тестват своята екипировка, преди да започнат подготовка за работа;
 • Инструмент, осигуряващ сигурна връзка между оператора, работната му маса и пода.
Проверка на оборудването за защита от електростатичен разряд

Всеки контролен елемент и уред трябва да се проверява редовно, за да отговаря на норма IEC 61340 на Международната електротехническа комисия.

 • Измерване на повърхностното електрическо съпротивление (омметър);
 • Измерване на електростатични заряди (измервател на електрическото поле).

Всяко устройство трябва да бъде калибрирано ежегодно, за да се осигури спазването на норма IEC 61340 на Международната електротехническа комисия. Eurostat предлага тази услуга.

 

Обучение

Целият персонал трябва да бъде наясно с опасностите, които крият електростатичните разряди. С партньорите ни от EUROSTAT предлагаме 3 степени на обучение, от оператор - до координатор на ЕСР, за да осигури следването на добрите практики в ЗЗЕР от страна на целия персонал.