Измервателни, йонизиращи и други уреди

С нашите партньори от EUROSTAT можем да Ви предложим гама измервателни и тестови уреди, които Ви позволяват да контролирате, мерите и записвате критични стойности в и извън зоната на защита от електростатични разряди. Устройствата Ви позволяват да работите според нормите на Международната електротехническа комисия и Американския национален институт за стандарти: контрол на достъпа, йонизиране, измерване на съпротивлението (омметри), измерватели на електрическото поле, измерване на времето за разреждане, “walking test” и др. Освен това, можем да Ви предложим и разнообразни продукти за съхранение на компоненти в суха среда, вакуумно запечатване и запечатване на гъвкави опаковки.

Walking test представлява изпитване на риска от електростатичен разряд при придвижване на персонала в зоната за защита от електростатични разряди. Този тест служи за проверка на специализираните обувки и подови настилки, употребявани в зоната и записва напрежението при ходенето на служителите, според стандарта за електростатичен разряд на Американския национален институт за стандарти.