Гъвкави опаковки и опаковъчни материали

Нашите партньори от EUROSTAT са специалисти по производство на гъвкави опаковки и опаковъчни материали, предпазващи от електростатичен разряд (ЕСР). Те заедно с Dou Yee, световни лидери при опаковките от пластмасово фолио за електронната и микроелектронната индустрия, произвеждат пълна гама гъвкави опаковки за цяла Европа. Продуктите защитават устройства, чувствителни към статично елекстричество от повреди, вследствие на електростатични разряди: компоненти, електрически модули, дънни платки и др.

Предлагани технически фолиа

MBB

Изолиращи фолиа с различна дебелина и степен на пропускливост на влага за компоненти, уязвими към електростатичен разряд и висока влажност.

SBB

Фолия, предпазващи от статично електричество с различна дебелина за защита на продукти, уязвими към електростатичен разряд.

VCI фолио

Разсейващи фолиа, които предлагат защита от корозия.

Разсейващи фолиа

Различни видове фолиа за пренос на крайни продукти, съвместими с изделия, чувствителни към електростатичен разряд и изискващи чиста среда.

Антистатично (разсейващо) аерофолио

Предлага механична защита срещу удари, както и защита от електростатичен разряд.