PROPASKIN VCI високо устойчиво и еластично антикорозионно фолио

Гамата продукти PROPASKIN VCI е произведена с добавен PROPATECH VCI в полиетиленовата маса, по време на коекструдирането. Добавката има способността да преминава в газообразно състояние от вече втвърдения пластмасов продукт, гарантирайки защита от корозия на металните стоки.

propaskin_vciPROPASKIN VCI е създаден с помощта на смес от високотехнологични смоли, което прави продукта много еластичен, здрав и устойчив на накъсване и пробиване. Като всички пластмасови продукти, PROPATECH VCI могат да бъдат коекструдирани с 3-5 пласта. Коекструдирането гарантира по-голяма здравина и еднаква подреденост на отделните вериги на PROPATECH VCI молекулите.

PROPASKIN VCI е просто, удобно и икономично решение, използвано от големи световни производители на превозни средства, стоманени изделия и от металургични фирми за предотвратяване на корозионните щети.

Повече информация може да намерите в PROPASKIN VCI брошура.